Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifinden Büyükşehire ihale çıkışı!

ANKARA HALK OTOBÜSLERİ KOOPERATİFİ'NDEN BÜYÜKŞEHİR'E 'İHALE' ÇIKIŞI!

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, Kendilerine 10 yıllık ihale yapıldığını, ruhsatla çalışan ÖHO’ya bağlı 199 özel halk otobüsü için ihale yapılmamak istendiğini iddia etti.

Ankara’da merkez ve çevre ilçelerde kendilerine bağlı otobüsler için 10 yıl süreyle ihale yapıldığını, süreleri ağustosta dolacak Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası’na (ÖHO) bağlı çalışan 199 otobüs için ise ihale yapılmamak üzere çözüm arandığını iddia eden Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, şunları söyledi:

HALEN İHALE İLANI YAYINLANMADI

“Bizlerden sonra işletmeciliğe başlamış olan ve ÖHO’ya bağlı çalışan 199 otobüsün işletme süresi, 31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. 31 Ağustos 2019’da sona eren 10 yıllık işletme süresi, ABB Meclisi tarafından ihale düzenlemek için yeterli süre olmaması sebebiyle, çok düşük hat işletme bedelleri ile 31 Ağustos’a kadar bir yıl uzatılmıştı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 199 ÖHO hat işletme işiyle ilgili olarak hâlen ihale ilanı yayınlanmadı.

AYNI ŞARTLARI İSTEMEK HAKKIMIZ

CHP ve İYİ Parti tarafından ABB Meclisi’ne önerge verilerek 199 otobüsün işletme süresinin uzatılacağı yönünde duyum aldık. Bu araçlar için ihale yapılmayıp, piyasa değerleri dikkate alınarak işlem yapılacaksa, kooperatiflerimize bağlı çalışan esnaflarımız için de aynı şartların sağlanmasını istemek en doğal hakkımız. Biz eşitlik istiyoruz.” Kara, ayrıca 199 otobüs için ihale yapılması halinde kendilerinin de yaklaşık 42 milyonla bu hatlara teklif vereceklerini açıkladı.

ÖHO’LAR BÜTÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEKTE

İhale yerine ruhsatlı çalışmada hukuken bir engelin olmadığını savunan ÖHO yönetimi ise Hürriyet Ankara’ya şu açıklamayı yaptı: “1981’de Resmi Gazetede yayımlanan ve davet usulü ile yapılan idari kararla belli bir teminat yatırarak çalışmaya başlayan ÖHO hiç bir zaman ihaleye tabi olmamış ve ruhsat usulü ile çalışmaya devam etmiştir. ABB Meclisi tarafından 2009’da yapılan süre uzatımının iptal edilmesi için birçok dava açılmış ve davaların tamamı mahkemelerce reddedilmiştir. Danıştay da işlemin hukuka uygun olduğu şeklindeki kararı onamıştır. EGO, bu davalardaki savunmalarında mavi halk otobüslerinin hiçbir zaman ihaleye tabi olmadıkları için işlemin hukuka uygun olduğunu savunmuştur. Geçen yıl yapılan süre uzatımı ile ilgili Sayıştay’ın olumsuz bir bulgusu da olmamıştır. ÖHO’lar bütün yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Ayrıca, esnaflarımızın bu dönemde ödeme gücü olmamasına rağmen yeni belirlenen ruhsat bedelleri de iddiaların aksine kurumun menfaatine olacak şekilde ciddi oranda arttırılmıştır. Hukuken bir engelin olmadığı bu konuda, ABB Başkanı’mızın ve tüm Belediye Meclis üyelerimizin, esnaflarımızı mağdur etmeyecek bir karar alacağını umuyor ve bekliyoruz.”


Yorum Gönder

Yorumlar