Harita Kadastro Mühendisleri Odasından İzmir Depremi açıklaması!

HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI!

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, İzmir’deki 6.9’luk depremin ardından, depremin yıkıcılığının azaltılması ve dolayısıyla can kaybının en aza indirilmesi için yapılması gerekenleri anlatan bir basın açıklaması yayınladı.

İzmir’de gerçekleşen ve 109 kişinin hayatını kaybettiği 6.9’luk depremin ardından, meslek odaları tepki ve önerilerini dile getirmeye devam ediyor. Yapılan hataları ve bundan sonra alınması gereken önlemleri 8 maddede sıralayan odalardan biri de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi… 

ANKARA İZMİR İÇİN SEFERBER OLDU: BÖLGEYE YARDIMLAR SÜRÜYOR!

Meslek odalarının görüşlerinin önemsenmesine dikkat çekilen basın açıklamasında, usulüne uygun kentsel dönüşümün ve deprem toplanma alanlarının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada yer verilen ifadeler şöyle: 

1.KENTSEL DÖNÜŞÜM

Depreme dayanıklılığı yeterli seviyede olmayan binalar, bir an önce Devlet tarafından tespit edilmelidir. Bu binaların, rant ekseninden uzak bir şekilde üst ölçekli planlara uygun olarak dönüşümü sağlanmalı ya da depreme dayanıklı hale getirilmelidir. Bu süre zarfında sosyal devlet olmanın gerekliliği olan ‘‘Barınma Hakkı‘‘ tüm yurttaşlarımıza ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

2.İMAR AFFI

İmar affı kapsamına alınan binaların DASK kapsamına dahil edilmediğini ve depreme dayanıklılık raporu sunulmadığını bir kere daha hatırlatmak gerekir. İmar affı gibi bilim ve teknikten uzak politikalar derhal terk edilmeli, imar durumuna aykırı binaların kayıt altına alınmasıyla yasal bir kılıfa uydurulmaya çalışılması yerine bu binaların kaçak katları derhal yıkılmalıdır.

06.06.2018 tarihinde Resmî Gazete`de yayımlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı imar affı olarak da bilinen düzenlemeden yararlanan tüm yapıların depreme dayanıklılığı kamu tarafından kontrol edilmeli, yeterli şartları sağlamayan yapılar yıkılmalıdır.

3.CBS

Coğrafi Bilgi Sistemi altyapıları derhal geliştirilmeli; acil durumlarda ilk ihtiyaç duyulacak sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin merkezlerine anlık verilerin iletilmesi sağlanmalıdır. Bu ekiplere açık ve kullanılabilir yolların aktarılması, hayat kurtarıcı düzeyde olacaktır. Aynı zamanda halkın kullanabileceği mobil uygulamalarla deprem toplanma alanları, gıda ve diğer ihtiyaçlara olan ulaşım; akıllı sistemlerle anlık olarak hizmete sunulmalıdır.

4.DEPREM TOPLANMA ALANLARI

Deprem sırasında vatandaşların güvenli bir biçimde kullanabileceği deprem toplanma alanları, sayıca arttırılmalı; çeşitli yollarla imara açılan deprem toplanma alanları üzerindeki yapılar ve bu yapıların yakınlarında yer alan ve alanın sağlıklı kullanımını engelleyecek yükseklikteki binalar yıkılmalıdır. Toplanma alanlarına giden yollar yine olası yıkımlarla kapanmayacak genişlikte ve düzende yapılmalıdır.

5.DEPREM VERGİLERİ

17 Ağustos 1999 depreminin ardından, depremin sonucunda oluşan kayıpların ve hasarların giderilmesi amacıyla bir defaya mahsus alınmak için çıkartılan ve 21 yıldır alınmaya devam eden "Özel İletişim Vergisi"nden elde edilen bütçe, daha önce yayımladığımız önlemlerin uygulanması için harcanmalıdır.

Bugüne kadar, bu bütçeden yapılan amacı dışındaki harcamalar sorgulanmalı ve ilgililerden tahsil edilerek amacı için kullanımı sağlanmalıdır.

6.ÇADIR KENT

Depremin ardından oluşturulacak çadır-prefabrik yaşam alanlarının temiz su, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı, yeterli sayıda konteyner hazır bulundurulmalıdır.

7.BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Yer bilimleri alanında çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşların bütçesi arttırılmalı, herkesin bu alanda çağın bilgi, birikim ve teknolojisine ulaşması sağlanmalıdır.

8.MESLEK ODALARINA DANIŞMAK

Siyasi iktidar; deprem ile ilgili çalışmalarına başta TMMOB olmak üzere konunun uzmanı ilgili meslek kuruluşlarını dahil etmeli ve bu kuruluşların uyarılarını dikkate almalıdır.

Yorum Gönder

Yorumlar